Alfa Laval behöver mer tid

Datum: 2002-10-11 10:04

Hagströmer & Qviberg rekommenderar sina kunder att minska i Alfa Laval.

Alfa Laval har en långsiktig potential med höga marknadsandelar och en relativt stabil verksamhet, anser mäklarfirman. Dock signalerar ledningen att vissa segment börjar gå trögt. Givet att tillväxt via förvärv nu är på dagordningen kan det öka den operationella och finansiella risken framöver. Samtidigt finns en viss misstro mot bolaget kvar vilket är naturligt för ett bolag med kort börshistorik och möjligt överhäng av aktier, menar H&Q. Minska-rekommendation kvarstår och H&Q bedömer att kurspotentialen för närvarande är högre i andra verkstadsaktier.
Kurs då rekommendationen gavs:
65,5 kr

Rekommendation från: H&Q Private Banking

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser