Alfa Laval bättre än index

Datum: 2008-02-08 16:03

Bättre än index

Alfa Laval

Carnegie rekommenderar bättre än index för Alfa Laval

Carnegie rekommenderar bättre än index för Alfa Laval efter kvartalsrapporten. De dåliga nyheterna är att det fortfarande är osäkerhet kring de kortsiktiga effekterna av försvagningen eller återhämtningen av en del av Alfa Lavals slutmarknader, enligt Carnegie. De goda nyheterna är att segment och geografisk exponering borde stödja högre än genomsnittlig tillväxt på medellång sikt, enligt Carnegie. Värderingsmultiplar är låga även om förhoppningarna var att kvartalsrapporten skulle vara mer av en trigger, enligt Carnegie. Vinst per aktie förväntas bli 32,90 kronor för 2008 och 34,40 kronor för 2009, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
314,75 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser