Alfa Laval attraktivt

Datum: 2003-06-16 10:36

Veckans Affärer ger Alfa Laval en köprekommendation.

Verkstadsbolagets vinst kommer att öka i god takt under de närmaste åren trots svaga tillväxtförväntningar. Den bedömningen gör VA. Under första kvartalet sjönk bolagets försäljning med 8 procent, men tidningen räknar med en återhämtning under resten av året och att rörelsemarginalen kan nå upp till fjolårets 12 procent. För 2004 spår Veckans Affärer en marginalökning på ytterligare 1-2 procentenheter och att bolaget kan ta igen årets försäljningstapp. P/E-talet är 10 räknat på nästa års vinst, vilket gör aktien attraktiv enligt tidningen.
Kurs då rekommendationen gavs:
76 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser