Ålandsbanken höjer rekommendation

Datum: 2013-12-18 14:00

STOCKHOLM (Direkt) Ålandsbanken höjer rekommendationen för Millicom till neutral, från tidigare sälj, efter tillkännagivandet om ny ägarstruktur för den afrikanska näthandelsverksamheten AIH.

"Den nya ägarstrukturen i AIH minskar Millicoms resultatexponering mot Online vilket vi ser som positivt", skriver Ålandsbanken i en strategirapport daterad den 17 december.

I den nya ägarstrukturen avser Millicom inte längre konsolidera AIH, utan redovisa verksamheten enligt kapitalandelsmetoden.

Ålandsbanken bedömer att den förändringen påverkar Millicoms intäkter negativt från andra halvåret 2014 men förbättrar resultatet.

"Vi räknar med att förlusterna inom ebitda från Online minskar med 40 miljoner dollar 2014 och med 25 miljoner dollar 2015", skriver Ålandsbanken.

Kurs då rekommendationen gavs:
651 kr

Rekommendation från: Ålandsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser