Ålandsbanken höjer rekommendation

Datum: 2012-11-08 09:30

STOCKHOLM (Direkt) Ålandsbanken höjer rekommendationen för Securitas till köp från tidigare neutral, enligt ett morgonbrev daterat 8 november.

"Trots att vi är osäkra på om bolagets lönsamhet nått botten i och med det tredje kvartalet anser vi att värderingen är så pass låg att en mer positiv syn på aktien kan motiveras. Med nuvarande lönsamhet ser vi potential för en uppvärdering med cirka 10 procent. Kan bolaget infria våra förväntningar på 2013 är en väsentligt större uppvärdering (30-40 procent) inom räckhåll", skriver Ålandsbanken.

Banken nämner vidare Securitas "starka" kassaflöde och anser att detta ökar
möjligheten till att utdelningen på 3 kronor per aktie ska kunna bibehållas.

Kurs då rekommendationen gavs:
52,15 kr

Rekommendation från: Ålandsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser