Aktiespararen rekommenderar köp

Datum: 2013-12-05 08:00

STOCKHOLM (Direkt) Aktiespararens decembernummer analyserar tre företag. Köp rekommenderas i läkemedelsbolaget Active Biotech och Shelton Petroleum, medan kläd- och presentbolaget New Wave får en avvakta-rekommendation.

För Active Biotechs del tror Aktiespararen på ett positivt besked från det europeiska läkemedelsverket angående MS-bromsmedicinen laquinimod, och lansering 2014. Tidningen konstaterar att studier hittills sammantaget har visat positiva effekter, och säkerhetsprofilen är mycket hög vilket bör ha stor betydelse när EMA tar ställning. "Ett negativt besked skulle överraska men ska ändå inte helt uteslutas", heter det i analysen - som fokuserar på laquinimod men även nämner andra projekt - och ett kurslyft på 15-20 procent vid ett klartecken bedöms kunna nås.

Kurs då rekommendationen gavs:
74,75 kr

Rekommendation från: Aktiespararen

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser