Aktiespararen rekommenderar köp

Datum: 2012-10-11 09:00

STOCKHOLM (Direkt) Aktiespararna ger två köpråd och två stycken säljråd i sitt senaste nummer. Trelleborg och Kinnevik har vunnit tidningens gillande medan rekommendationen är sälj för Systemair och Svedbergs. För Billerud är rådet att avvakta. Utanför Stockholmsbörsen rekommenderar tidningen köp av Google-aktien.

Trelleborg har efter rekordåret 2011 fortsatt att överträff sina finansiella mål i år. Under det andra kvartalet var både marginal och resultat bolagets bästa hittills och bolaget är i dag stabilare och mer flexibelt än för några år sedan, konstaterar tidningen.

Bolagets strategi att satsa på innovation och utveckling samt strävan att nå hög marknadstäckning inom utvalda nischer talar för en fortsatt god utveckling, menar Aktiespararen.

Koncernen är numera välkonsoliderad, med en nettoskuld i relation till eget
kapital på 0,48. Mot bakgrund av den allt stabilare intjäningsförmågan ger
Aktiespararen Trelleborg en riktkurs på 90 kronor och rekommendationen löp.

Kurs då rekommendationen gavs:
71,25 kr
Riktkurs:
90 kr

Rekommendation från: Aktiespararen

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser