"Aktierallyt förlorar ånga”   Foto: istockphoto

"Aktierallyt förlorar ånga”

Publicerad 2017-08-10 11:00:00

Aktier Rallyt i aktier och den ekonomiska tillväxten förlorar ånga. Därför är det dags för investerare att vara försiktiga, skriver kapitalförvaltaren Pictet i sin månadsbarometer för augusti.

Pictet föredrar visserligen fortfarande Europa och Japan före USA när det gäller aktier och banken konstaterar också att tillgångsslag med högre risk, som aktier, fortsätter att stärkas av den globala ekonomiska tillväxten och centralbankernas stimulanser.

– Men investerarna borde börja bli försiktiga, av flera skäl. Först och främst börjar aktierallyt att förlora ånga samtidigt som den ekonomiska tillväxten planat ut i vad som ser ut som en platå, säger Luca Paolini, chefsstrateg på schweiziska banken Pictet Asset Management som en kommentar till bankens bedömningar för augusti.

Centralbankerna tycks också, steg för steg, förbereda en nedtrappning av de monetära stimulanserna.

Konsensussynen på tillväxten i USA summerar den verkliga BNP-tillväxten till över 3 procent, vilket vi inte har sett på över ett decennium, menar Luca Paolini.

– Och det står i stark kontrast till de ekonomiska realiteterna just nu, säger han.

Därför förblir Pictet neutral till aktier och underviktar obligationer.

– Vi ser ändå attraktiva investeringsmöjligheter inom varje tillgångsklass, vilket inte minst gäller europeiska aktier.

Pictet ser speciellt ljust på dem tack vare den snabbt förbättrade ekonomin i Eurozonen. Pictet ser även ljust på brittiska aktier, som kan gynnas av ett svagare pund.

Japanska aktier visar attraktiva värderingar jämfört med amerikanska bolag, och de japanska bolagen drar nytta av den japanska centralbankens fortsatta expansiva stöd.

Tillväxtmarknadsaktier är långsiktigt intressanta och drar nytta av en svag dollar, men för tillfället ser de ut att vara överköpta. Av det skälet ställer sig Pictet neutral till dessa.

– Vi har trimmat vår exponering till cykliska aktier parallellt med att den globala tillväxten successivt minskar. Telecom, energi och finanssektorn står ut och erbjuder de bästa värdena, men vi är beredda på att skära ned ytterligare om den globala ekonomin visar sig dala ytterligare, säger Luca Paolini.

Christer Fälldin