Aktien har underpresterat den senaste tiden

Datum: 2010-07-14 13:29

Swedbank

Swedbank upprepar rekommendationen Köp för Saab inför Q2-rapporten. Banken förväntar sig att utsikterna om en oförändrad försäljning kommer att upprepas och att de estimerade ordrarna och EBIT är i linje med Q2 2009. Vidare anser banken att aktien underpresterat med bakgrund av inställandet av OKG samt försenade ordrar. Detta gör att Swedbank sänker riktkursen till 115 kronor från tidigare 125 kronor, men aktien erbjuder fortfarande bra värde jämfört med sektorgenomsnittet. Att kostnaderna börjar ta över inom Security and Defense solutions har adresserats och inställandet av OKG ses som en motgång. Bolagets sparprogram ”billion+” behålls och påverkas inte av den nya strukturen. För närvarande uppgår besparingarna till 650 MSEK utav de 1,5 MDRSEK sedan implementeringen.
Kurs då rekommendationen gavs:
92,65 kr
Riktkurs:
115 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser