Aktien har fortfarande inte bottnat

Datum: 2010-06-02 11:05

Sälj

Eniro

Erik

Erik Penser FK upprepar rekommendationen Sälj och sänker riktkursen från 20 kronor till 9 kronor som reflekterar den betydande estimatsänkningen följt av en nedgraderad guidning för tillväxt och risken för en negativ skattedom i Norge (1,7 kronor per aktie). Den operationella trenden är långt under konsensus. Erik Penser FK tror att detta kommer att påverka aktiekursen negativt. Eniro sänkte återigen sin guidning igår och bolaget förväntar sig nu att den organiska försäljningen kommer att minska med 10 % för helåret jämfört med 7 % vilket uppgavs i Q110. Fondkommissionären tror att den organiska försäljningen kommer att minska med 14 %, där 11 % utgörs av den organiska försäljningen, 2 % utgörs av valutaeffekter och 1 % utgörs av avyttringar. Med relativt höga fasta kostnader och givet att räntekostnaderna ökar, sänker Erik Penser FK sina estimat med 28 % för 2011 och 45 % för 2012 (låneavtalen går ut 2012). EPS-estimatet är 47 % lägre än konsensus. Den nya riktkursen innebär ett EV/EBITDA om 7,0x 2010e.
Kurs då rekommendationen gavs:
11,125 kr
Riktkurs:
9 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser