Aktien handlas till premie

Datum: 2009-12-15 11:19

Färdigställandet

Färdigställandet av fyra projekt under 2010 minskar risken för lägre driftsnetto och lägre antal varsel minskar risken för en ökning av vakanserna. Handelsbanken räknar därför med att bolagets driftsnetto kommer att vara oförändrat under 2010 och öka med 2 % under 2011. Wihlborgs behöver omförhandla 10 % av sina lån under 2010 och kommer troligen att ta upp en del nya kreditfaciliteter. Aktien har utvecklats svagare än sektorn och handlas till P/E 8,3x 2010pr jämfört med sektorgenomsnittet som handlas till 11,1x. Banken anser att en premie är berättigad givet att den underliggande vinsten förväntas lyfta substansvärdet med 11,5 % under 2010.
Kurs då rekommendationen gavs:
128 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser