Aktien förtjänar att handlas till 10 % premium

Datum: 2010-04-14 10:47

Credit

Credit Suisse uppgraderar Atlas Copco till Neutral efter att bolaget visat upp en exceptionell motståndskraft under lågkonjunkturen och står nu inför en återhämtning på dess viktigaste slutmarknader. Banken anser att aktien förtjänar sitt premium om 10 % gentemot sektorn baserat på bankens nyckelmultiplar men ser en begränsad möjligt för vidare uppgång. EBIT-marginalen 2009 uppgick till 15,1 % trots att volymerna minskade med 24 %. Detta är ett resultat av hög lönsamhet på reservdelsmarknaden, flexibel outsourcing av produktionen och snabba kostnadsbesparingsåtgärder. Atlas står som sagt inför en gradvis återhämtning på de viktiga marknaderna och banken förväntar sig att bolaget kommer se en operationell utväxling om 30 %. Volymtillväxten väntas bli 6 % under 2010 och 7 % 2011, marginalerna väntas förbättras till 17 % för 2010 och 17,8 % 2011. EPS-estimaten ligger 6 % och 2,4 % över konsensus för 2010 respektive 2011. Riktkursen på 107 kronor baseras på en DCF som diskonterar en marginal om 18 %. Atlas Copco bedöms av banken som ett av de bäst ledda franchisebolagen i sektorn och motiverar därför premien aktien handlas till.
Kurs då rekommendationen gavs:
105,55 kr
Riktkurs:
107 kr

Rekommendation från: Credit Suisse

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser