Aktien är alldeles för billig

Datum: 2010-10-07 16:43

Starkt köp

Mycronic

Orderingången

Orderingången för Mydata ökade mer än 50 % under det andra kvartalet. Då integrationsarbetet nu är klart, bör lönsamheten öka snabbt när försäljningen återhämtar sig. Swedbank förväntar sig att Mydata kommer uppnå en EBIT-marginal om 7 % under Q3 och 10 % under Q4. LDI-projektet verkar vara på rätt linje och först leveransen väntas ske under det fjärde kvartalet. Den nya verksamheten kommer förhoppningsvis att generera omkring 100 MSEK i försäljning så tidigt som nästa år. De kinesiska myndigheterna har ännu inte kunnat ta ett beslut i frågan om produktionsutbyggningar, vilket innebär försenade investeringar. Swedbank tror inte att särskilt mycket mer information om detta kommer fram i Q3-rapporten men investeringsbudgeten är redo och kapacitetsutnyttjandet är högt, vilket bör innebära att inkommande order slutligen kommer. Banken anser att aktien är alldeles för billig, varför rekommendationen är Starkt Köp och riktkursen 16 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
12 kr
Riktkurs:
16 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser