Aktieemission väntas

Datum: 2010-10-01 15:52

Neutral

Eniro

Under

Under det tredje kvartalet prognosticerar Swedbank att Eniros organiska försäljningstillväxt om -11 % till 1230 MSEK och en EBITDA-marginal om 23,3 %. Swedbank förväntar sig dock inte att Q3-siffrorna kommer att vara i fokus, även om de troligen kommer att vara svaga. Bolaget har också sagt att det kommer att släppa sin guidning för 2011. Bankens estimat är för organisk försäljningstillväxt 2011e -4 % och EBITDA-marginal om 23,6 %. En emission om 2,5 MDRSEK och lägre finansiella kostnader skulle innebära ett justerat P/E 2010e om 5,1x. Detta skulle dock kräva att emissionen bli fulltecknad eller garanterad av de existerande aktieägarna, vilket fortfarande är en osäkerhet. Om emissionen inte blir fulltecknad är alternativet för bankerna att genomföra en konvertering av lån till aktier. Detta skulle vara väldigt negativt för de existerande aktieägarna. En lyckad emission skulle reducera den finansiella risken signifikant och Swedbank ser det som huvudalternativet för Eniro, då det ordinära kassaflödet inte kan reducera nettobelåningen mycket mer än minskningen i EBITDA. Rekommendationen är Neutral och riktkursen är satt till 6 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
6 kr
Riktkurs:
6 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser