Fondproffset Stensruds syn på marknaden

Kristoffer Stensrud, portföljförvaltare Skagen Kon-Tiki.

Fondproffset Stensruds syn på marknaden

Publicerad 2014-07-16 12:00:00

Krönika Särskilt amerikanska investerare ställer sig just nu den stora frågan: när kommer nedgången? undrar Skagen Kon-Tikis portföljförvaltare Kristoffer Stensrud i denna krönika.

Särskilt amerikanska investerare ställer sig just nu den stora frågan: när kommer nedgången?

På sin hemmamarknad har dessa sett en tredubbling av pengarna från den desperata botten för drygt fem år sedan, på magiska 666,67 mätt enligt Standard & Poor’s 500 index. Resan har dock inte varit helt riskfri, skriver Kristoffer Stensrud, portföljförvaltare Skagen Kon-Tiki i denna krönika.

Både under 2010 och 2011 kom stora nedgångar på 15 procent eller så, i form av blixtkrascher, sänkning av kreditbetyg, eurokris och tvivel på tillväxtmarknaderna. Men de senaste tre åren har kurskurvan varit ungefär linjär. Fall i vissa sektorer kompenseras av ökningar i andra.

Låg tillväxt och måttlig resultatutveckling har lett till en betydande omvärdering av aktiemarknaden. Omvärderingen har dock inte varit värre än att nivån på så kallade konjunkturneutrala siffror är ungefär densamma som 2004–2007. Med halverad nivå för riskfria statsobligationer, verkar det inte finnas orsak till panik. 

Det som är slående hittills i år är hur konsekvent trenden har varit globalt sett. I slutet av juni hade de globala tillväxtmarknaderna och världsindex gett samma avkastning på decimalen: 6,1 procent.

Tillväxtmarknader har svängt mer

Sett ur ett tioårsperspektiv noterar vi dock några avvikelser. Tillväxtmarknaderna har naturligt nog svängt mest. Först blev de kraftigt omvärderade fram till hösten 2007, sedan gick det rakt ner, därefter kom en uppvärdering vintern 2010, bara för att följas av en fyra år lång rörelse i sidled. I takt med att företagen växer och frodas har de blivit allt billigare.

I eurokrisens efterdyningar har också Europa blivit billigare än för tio år sedan, och företagens vinster släpar fortfarande efter. Dessutom är fjolårets vinnare Japan årets svagaste större marknad. Bolagens vinster ser ut att öka kraftigt framöver.

Samtidigt är landets företag, i historisk och geografisk jämförelse, förbluffande billiga. Tron på att landets ekonomi äntligen är på bättringsvägen är uppenbarligen inte diskonterad i marknaden ännu. 

I början av året kom som vanligt många förutsägelser om både det ena och det andra. De flesta, inklusive konsensus, eller som vi säger – genomsnittet av mänsklighetens ackumulerade fördomar – hade fel.

Räntorna steg inte, de föll. De globala tillväxtmarknadernas valutor blev inte mer volatila. Kina föll inte ner i en avgrund med efterföljande bankkris. Effekterna av att det europeiska fredsparadigmskiftet bröt samman varade lite över en månad och översteg inte 10 procent. Förutom i Ryssland, naturligtvis. Det blev heller inte fred, lugn och ökad oljeproduktion i Irak. 

Så till saken: När kommer korrektionen? När räntorna stiger, säger många. När volatiliteten ökar, säger andra. Det senare är en underbar självuppfyllande profetia. Men båda stämmer än så länge.

Räntor och volatilitet kan trigga

Förväntningar om stigande räntor kommer när signaler om stigande tillväxt blir konsensus. Detta kan utlösa omallokering från aktier till obligationer och möjligen också skapa förväntningar om högre inflation. Men inte nödvändigtvis.

Bättre vinsttillväxt inom cykliska sektorer kan kompensera för detta såsom under åren 2004–2007. Situationen är för närvarande den motsatta. Europeiska centralbanken ska nu motverka deflation, som Japan och USA gjort tidigare. Med försiktig stimulans från Kina, befinner vi oss i ett läge där hela världen drar åt samma håll. 

Strukturella förändringar i volatilitet var en tydlig signal under 2007 och 1997. Låtsas-emissioner på samma sätt som vi observerade under 1999/2000 och 2007 är ett annat exempel på tecken som pekar mot mörkare tider.

Men, skyttegravarna från föregående krig kan inte nödvändigtvis användas i nästa!

Trevlig sommar! 

Krönikan är en översatt och bearbetad version av en artikel som publicerats i norska Dagens Næringsliv. Kristoffer Stensrud är portföljförvaltare för Skagen Kon-Tiki.