Aktie med stor uppsida

Datum: 2008-02-28 11:01

Addnode är i år kursbäst bland börsens IT-konsulter och aktien har mer att ge enligt Veckans Affärer, som ser en uppsida på åtminstone 60 procent.

Nettokassan inklusive tilläggsköpeskillingar är 82 miljoner kr, varav 20 miljoner ska användas till aktieåterköp. Årets p/e-tal beräknas till 7 då VA spår att Addnode i år når en omsättning på 930 miljoner kr och en vinst på 75 miljoner kr efter skatt. Med tanke på att bolaget värderas till endast 540 miljoner kr ses aktien som mycket köpvärd. Bolaget drivs dessutom av entreprenörer som är storägare i bolaget.
Kurs då rekommendationen gavs:
25,75 kr
Riktkurs:
40 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser