AFV sätter köprekommendation

Datum: 2012-01-24 23:30

STOCKHOLM(Direkt) Affärsvärlden ger tre köprekommendationer i veckans utgåva.

AFV ser positivt på att Trelleborg minskat sin exponering mot fordonsindustrin
genom att under 2010 sälja av mindre lönsamma delar inom affärsområdet
Automotive. Detta är viktigt då verksamheten är ytterst konjunkturkänslig och
har de lägsta marginalerna, skriver Affärsvärlden. Man ser också positivt på att
bolaget minskat nettoskuldsättningsgraden från 125 procent som högst vid
årsskiftet 2008/2009 till 52 procent vid utgången av det tredje kvartalet.

Utifrån Affärsvärldens prognoser för 2012 fås ett p/e-tal på 10 för 2012.
Affärsmagasinet skriver att detta är för lågt och ser en potential upp till p/e
12-13. Rekommendationen är köp och riktkursen ör 75 kronor på ett års sikt.

Kurs då rekommendationen gavs:
62,65 kr
Riktkurs:
75 kr

Rekommendation från: Affärsvärlden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser