Affärsvärlden sätter köprekommendation

Datum: 2012-04-24 23:30

Avvakta

MQ Holding

STOCKHOLM (Direkt) Affärsvärlden ger två köprekommendationer i sitt senaste nummer, och ett råd att avvakta.

På den svagare detaljhandelsmarknaden anser Affärsvärlden att MQ relativt sett har klarat sig bra under de senaste åren. I absoluta tal anses dock inte
utvecklingen var särskilt imponerande, och någon bättring har tidningen inte
heller sett under första halvåret i innevarande räkenskapsår efter sjunkande
försäljning i jämförbara butiker och lägre rörelsemarginal. Med nuvarande
värdering anses inte aktien vara dyr, men Affärsvärlden har dock svårt att se
någon större resultatförbättring framöver. Rekommendationen blir avvakta.

Kurs då rekommendationen gavs:
24,9 kr

Rekommendation från: Affärsvärlden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser