Affärsvärlden rekommenderar sälj

Datum: 2012-03-13 22:30

Sälj

Axis

STOCKHOLM (Direkt) Affärsvärlden lämnar säljrekommendationer på Elekta och Axis i sitt senaste nummer, och köprekommendation för Axis.

Axis anses vara intressant men alltför dyr, och en svajig kursutveckling gör att
Affärsvärlden hoppas att den Axisaktie som idag säljs senare går att köpa
tillbaka till lägre priser. Till bolagets fördelar hör utvecklingen mot mer
övervakning och nätverksbaserad kameraövervakning.

Dock finns orosmoln i form av den ojämna tillväxten, som har varierat kraftigt
kvartalsvis. Högt uppskruvade vinstprognoser från analytikerna oroar, eftersom de kommit samtidigt som konjunkturutsikterna försämrats. Tidningen slår också fast att organisationen byggs efter en förväntad kraftig tillväxt, något som kan leda till kortsiktig marginalpress när tillväxten saktar in och inte matchar kostnadsutvecklingen.

Med nuvarande konsensusprognos (från SME Direkt) ska Axis tjäna 9:55 kronor per aktie år 2013, vilket med nuvarande värdering ger en kurs på 205 kronor vid årsskiftet. Uppsidan anser Affärsvärlden inte vara tillräckligt stor givet riskerna med de högt uppskruvade prognoserna inte infrias, och väljer att råda åtminstone kortsiktiga placerare att ta hem vinsten.

Kurs då rekommendationen gavs:
179 kr

Rekommendation från: Affärsvärlden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser