Affärsvärlden rekommenderar köp

Datum: 2014-08-26 23:00

Avvakta

Pricer B

STOCKHOLM (Direkt) Affärsvärlden rekommenderar köp av Vitrolife, Swedol och IAR Systems i sitt senaste nummer, medan eventuella investerare i Pricer ges rådet att avvakta.

I Pricer ser Affärsvärlden en aktie med långsiktig potential, och med låg värdering mätt med historiska mått. Men på de lönsamhetsproblem som uppdagades under fjolåret ser tidningen ingen "quick fix".

"Den sammantagna bilden är att Pricer verkar på en växande och attraktiv marknad, men att det finns kortsiktiga frågetecken", sammanfattar tidningen. Man medger att aktien kan vara en köpkandidat för den långsiktige, men med bakgrund i osäkerheten på kort sikt blir rekommendationen vänta.

Kurs då rekommendationen gavs:
4,89 kr

Rekommendation från: Affärsvärlden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser