Affärsvärlden rekommenderar köp

Datum: 2012-05-22 23:00

Köp

Doro

STOCKHOLM (Direkt) Affärsvärlden rekommenderar fyra köpvärda aktier i veckans nummer: NCC, Semcon, G&L Beijer och Doro. Några säljråd finns inte.

Till sist tar sig Affärsvärlden an telefontillverkaren Doro. Företagets marginaler stärktes trots stora investeringar under det första kvartalet, och i höst lanseras en smartphone för seniorer. Kassaflödet var visserligen svagt, men kassan är stark. Börsvärdet minus nettokassan uppgår till 447 miljoner kronor och rörelseresultatet på 69 miljoner kronor ger ett ev/ebit-värde på låga 6,5 (ovannämnda Semcon har enligt AfV ett ev/ebit på ännu lägre 5).

Kurs då rekommendationen gavs:
26,9 kr

Rekommendation från: Affärsvärlden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser