Affärsvärlden rekommenderar köp

Datum: 2012-05-21 23:30

STOCKHOLM (Direkt) Affärsvärlden rekommenderar köp av Clas Ohlson och Loomis, samt vänta med Bioinvent och Fagerhult i sitt senaste nummer.

För Clas Ohlson ser Affärsvärlden en betydligt mer lönsam tioårsperiod för
aktieägarna än det senaste decenniet.

Tidningen tror att om detaljhandelskedjan kan växa med 10 procent per år
samtidigt som marginalen respektive värderingen bibehålls eller förbättras kan
resan bli angenäm.

Företaget har tidigare växt med omkring 10 procent per år, trots en svag
konjunkturutveckling. Clas Ohlson har även en ambitiös butiksexpansion vilken
Affärsvärlden tror kan fortsätta, vilket är i linje med företagets finansiella
mål. Risker finns i bland annat konjunkturutveckling i Storbritannien samt
e-handeln. Med nuvarande kurs väger dock möjligheterna över vilket ger
rekommendationen köp.

Loomis aktie har efter vårens börsturbulens kommit ned till attraktiva nivåer
anser Affärsvärlden. Loomis aktie har efter att riktkursen uppnåddes i slutet i
januari utvecklats sämre än index, men företaget har fortsatt att leverera.
Tidningen räknar med att resultatutvecklingen under andra halvan av 2012
fortsätter att bli bättre även om konjunkturen kan ställa till det för kunderna.
En positiv syn finns på företaget vilket gör att affärsvärlden upprepar köp.

För läkemedelsföretaget Bioinvent är rekommendationen vänta eftersom bolaget
dras med kroniska underskott samt att de tre tidigare emissionerna fortfarande
är dåliga nyheter. Det krävs att båda fas II-studierna som företaget har igång
går vägen för att det ska finnas utrymme för kurslyft.

Affärsvärlden är skeptisk till branschen, investeringar i enskilda
forskningsbolag är knappast att rekommendera för vanliga aktieägare.

Fagerhult har tagit sig en bit över Affärsvärldens riktkurs och tidningen anser
nu att potentialen är begränsad.

Långsiktigt är Affärsvärlden fortsatt positivt inställda till Fagerhult som
gynnas av trenden mot ökad energieffektivitet. Fler förvärv lär vänta och
potential finns att höja marginalen ytterligare. Bedömning är dock att vi inte
lär få se detta i närtid, och aktieägare bör därför ta hem vinsten.
Rekommendationen är därför att vänta.

Kurs då rekommendationen gavs:
92,5 kr

Rekommendation från: Affärsvärlden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser