Affärsvärlden rekommenderar avvakta

Datum: 2015-06-02 23:00

STOCKHOLM (Direkt) I den senaste utgåvan av Affärsvärlden ges köprekommendationer för läkemedelsbolaget Meda och för nätoperatören DCG. För detaljhandelskjedjan Clas Ohlson och industriåterförsäljaren B&B blir tidningens råd att vänta.

Detaljhandelskjedjan Clas Ohlson uppvisar enligt Affärsvärlden flera av kvalitetsbolagets karakteristiska. Bland annat uppgår avkastningen på sysselsatt kapital till 30 procent, kassaflödena är goda och företaget fortsätter att växa, dock i en betydligt lägre takt än tidigare.

Samtidigt har trenden för lönsamheten varit fallande sedan 2002/2003 på grund av ökad konkurrens från andra kedjor samt kostsamma expansion på nya marknader. Vidare möts Clas Ohlson av en stark dollar, vilken är bolagets viktigaste inköpsvaluta. Detta riskerar att påverka bruttomarginalen negativt de närmaste kvartalen.

Affärsvärldens rekommendation blir vänta.

Kurs då rekommendationen gavs:
153 kr

Rekommendation från: Affärsvärlden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser