Affärsvärlden rekommenderar avvakta

Datum: 2014-05-06 23:00

Avvakta

SSAB B

STOCKHOLM (Direkt) Affärsvärlden ger fyra rekommendation i sitt senaste nummer. Nobia, AQ Group och Malmbergs pekas ut som köptips, medan potentiella investerare i SSAB råds att avvakta.

För SSAB:s vidkommande ser Affärsvärlden dåliga förutsättningar för en eventuell uppgång i stålpriserna, och även om situationen blir långsamt bättre finns fortsatt frågetecken för Europa- och Asienmarknaderna. Aktien, som sedan botten i höstas stigit 25 procent, kan mycket väl stiga mer då försäljningen tar fart igen. Frågan som Affärsvärlden ställer sig är hur pass troligt ett sådant scenario är. Aktien betraktas som i stort fullvärderad, med ett p/e-tal på 24 för nästa år. Rekommendationen blir vänta, med köptillfälle på kurser ned under 48 kronor per aktie.

Kurs då rekommendationen gavs:
47,57 kr

Rekommendation från: Affärsvärlden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser