Affärsvärlden rekommenderar avvakta

Datum: 2014-01-14 23:00

Avvakta

Dedicare B

STOCKHOLM (Direkt) Affärsvärlden lämnar fyra råd i årets första nummer. Tethys Oil får rekommendationen köp, medan avvakta blir tipset för aktierna i Dedicare, Proffice och Etrion.

Värderingen i vårdbemanningsaktien Dedicare är pressad, och aktien är, enligt Affärsvärlden, billig om lönsamheten i bolaget återgår till tidigare nivåer.

Tidningen har emellertid svårt att föreställa sig lönsamheten - som under de senaste åren försämrats successivt trots god tillväxt - stiga tillbaka till dessa
nivåer. Bolagets konjunkturokänslighet, och dess position på vårdbemanningsmarknaden lockar emellertid i aktien, som får rekommendation avvakta.

Kurs då rekommendationen gavs:
21,8 kr

Rekommendation från: Affärsvärlden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser