ÅF bättre än väntat efter omorganisation Foto: Ingvar Karmhed/SvD/TT

ÅF bättre än väntat efter omorganisation

Publicerad 2016-02-08 13:05:00

Rapport Teknikkonsulten ÅF redovisar ett rörelseresultat på 261 miljoner kr för det fjärde kvartalet. Här ingår positiva engångsposter på 3,7 miljoner kr.

Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på 237 miljoner kr, utan några engångsposter, enligt SME Direkts sammanställning.

Nettoomsättningen uppgick till 2 717 miljoner kr, mot förväntade 2 660 miljoner, och rörelsemarginalen blev 9,6 procent. Väntat där var 8,9 procent.

Styrelsen föreslår en utdelning om 3,75 kr per aktie för helåret (3,50). Analytikerna väntade en utdelning om i snitt 3,73 kr.

Det är omorganisationen av divisionerna Industry och Technology som har gett de förväntade synergierna, och dessa har bidragit till det förbättrade resultatet.

Det skriver ÅF:s vd Jonas Wiström i bokslutsrapporten, efter att ha påpekat att teknikkonsultens rörelseresultat under det fjärde kvartalet var bolagets högsta någonsin.

I niomånadersrapporen nämnde han att synergieffekter och kostnadsbesparingar på totalt 40 miljoner kr på årsbasis hade identifierats, med full effekt från årsskiftet.

Omorganisationen aviserades den 18 maj, och synergibeloppet kan ställas mot ÅF-koncernens underliggande rörelseresultat 2015, 832 miljoner kr(747).

I övrigt uppger Jonas Wiström i måndagens rapport bland annat att de förvärv som genomförts under 2015 har utvecklats väl. Målet att omsätta minst 2 miljarder euro år 2020, med en rörelsemarginal på minst 10 procent över en konjunkturcykel, upprepas.

Direkt