Addnode mot 32 kr

Datum: 2006-08-20 21:36

Börsinsikt anser att högre kurser i Addnode-aktien ganska enkelt kan motiveras.

Årets och 2007 års förväntade vinster ger P/E-talen 13,6 respektive 10,6. Addnodes goda finanser bedöms öppna intressanta affärsmöjligheter. Rådet blir att köpa aktien.
Kurs då rekommendationen gavs:
24,45 kr
Riktkurs:
32 kr

Rekommendation från: Börsinsikt

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser