Addnode lågt värderat

Datum: 2007-05-18 17:27

Stockpicker köper in Addnode till referensportföljen.

Koncernens finansiella situation beskrivs som mycket god med en nettokassa samt finansiella tillgångar på motsvarande omkring 6,50 kr per aktie även efter att utdelning och andra tilläggsköpeskillingar under andra kvartalet är betalda. Stockpicker menar att om man tar hänsyn till detta värderas själva rörelsen till ett justerat P/E-tal på under 10, vilket ses som lågt.
Kurs då rekommendationen gavs:
28,25 kr

Rekommendation från: Stockpicker

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser