Acando bra på sikt

Datum: 2006-02-27 10:46

Den växande IT-konsulten AcandoFrontec är ett bra köp på sikt, anser Dagens Industri.

Detta även om det kan ta några år innan bolagets lönsamhets- och tillväxtmål uppnås. Men lyckas bolaget nå målen ska aktien värderas upp kraftigt, enligt tidningen. DI spår en vinst per aktie på 0,80 kr för 2006, vilket ger ett P/E-tal på 18. Utsikterna bedöms vara tillräckligt intressanta för att motivera ett köpråd.
Kurs då rekommendationen gavs:
15,6 kr

Rekommendation från: Dagens Industri

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser