ABG sänker rek

Datum: 2017-02-14 11:30

Sälj

Ratos B

STOCKHOLM (Direkt) Ratosaktien backar på tisdagen efter ABG:s rekommendationssänkning till sälj från behåll inför fredagens bokslutskommuniké.

Huvudpunkterna i ABG:s analys, där riktkursen höjs till 41 från 38 kronor, är att Ratos substanspremie har ökat från 0 till 19 procent (räknat på ABG:s värderingar av innehaven) på tre månader och aktien därmed har gått bättre än vad fundamenta motiverar, givet Ratos negativa intjäningstrend.

Bokslutskommunikén riskerar därmed att bli en besvikelse, skriver ABG som väntar sig en vinsttillväxt på 4 procent i kvartalet men en nedgång på 3 procent för helåret (mätt i justerad ebita för jämförbar portfölj), och en utdelningssänkning till 2:50 från 3:25 kronor per aktie.

"Nivån är i linje med konsensus [SME Direkt: 2:50 kronor enligt 4 bidragsgivare], men vi ser 2:50 som ett maximum och ser därmed primärt en risk för en större sänkning", skriver ABG.

ABG är visserligen optimistiskt inställd till Ratos nya ledning och förväntansfull inför att en ny strategi ska presenteras före sommaren, men anser att marknadens förväntningar har höjts för mycket.

"Vi anser helt klart att de många avyttringarna på sistone är kloka, men har generellt sett blivit besvikna på fortsatta operationella problem och på exitvärderingar som legat under våra estimat", skriver ABG.

Vid klockan 11.30 på tisdagen var Ratos B ned cirka 5 procent till drygt 46 kronor.

Kurs då rekommendationen gavs:
48,64 kr
Riktkurs:
41 kr

Rekommendation från: ABG Sundal Collier

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser