ABB under förväntan Foto: ABB

ABB under förväntan

Publicerad 2018-02-08 07:29:00

Rapport Kraft- och automationsbolaget ABB nådde inte riktigt upp till analytikernas förväntningar när det gäller rapporten för det fjärde kvartalet.

ABB redovisar ett rörelseresultat ("operationellt ebita"), på 1.021 miljoner dollar för det fjärde kvartalet 2017.

Analytikerna hade i snitt räknat med 1.027 miljoner dollar, enligt SME Direkts prognossammanställning.

Intäkterna uppgick till 9.280 miljoner dollar, att jämföra med analytikernas förväntningar på 9.496 miljoner dollar.

Basorderingången ökar

Orderingången landade på 8.478 miljoner dollar. SME-prognosen på denna punkt låg på 8.608 miljoner dollar.

ABB:s basorderingång (order värda mindre än 15 miljoner dollar, ett mått på styrkan i ABB:s underliggande affär) var 9 procent högre under det fjärde kvartalet 2017 än under motsvarande period 2016 i lokal valuta, efter att ha ökat med 6 procent under närmast föregående kvartal.

Det framgår av torsdagens kvartalsrapport. En ökning syntes i samtliga divisioner och regioner, enligt bolaget, och orderingången på tjänster var upp 7 procent.

Orderstocken uppgick i slutet av 2017 till 22,4 miljarder dollar, 4 procent lägre än ett år tidigare. Kvoten bokade order/fakturering för 2017 var 0,97 (2016: 0,99).

Ser positiva tecken i USA och Europa

Makroekonomin visar positiva tecken i Europa och USA och tillväxten förväntas fortsätta i Kina.

Det skriver ABB i sin bokslutskommuniké.

"Den övergripande globala marknaden är tillbaka till tillväxt samtidigt som den fortfarande påverkas av

osäkerheter i olika delar av världen. Oljepriser och valutakurseffekter förväntas fortsätta att påverka företagets resultat", skriver bolaget.

I förra rapporten nämndes bland annat "fortsatt(a) osäkerheter men makroekonomin visar positiva tecken i Europa och USA och tillväxten förväntas fortsätta i Kina."

Direkt