AarhusKarlshamn bättre än index

Datum: 2007-12-20 16:07

Bättre än index

AAK

Carnegie rekommenderar bättre än index för AarhusKarlshamn

Carnegie rekommenderar bättre än index för AarhusKarlshamn. Mycket av produktionen har inte skadats och är igång igen efter förra veckans explosion. Produktionsstoppet har inte heller påverkat leverenserna eftersom bolaget har kunnat möta efterfrågan från lagret, vilket betyder att effekten på fjärde kvartalet borde vara begränsad. De delar som påverkades av explosionen kommer inte att öppnas förrän orsaken identifieras och det kan innebära vissa leverensproblem i början av nästa år. Totaleffekten förväntas bli mellan 5-10 procent på rörelseresultatet för 2008, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
148,75 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser