5-10 % rabatt mot G4S

Datum: 2010-06-14 17:37

Handelsbanken

Handelsbanken Capital Markets sänker riktkursen för Securitas till 89 kronor från tidigare 93 kronor. Rekommendationen är fortsatt Köp. Banken tror att den ökade prispressen och minskat stöd från löneperiodiseringen under det fjärde kvartalet kommer att väga på lönsamheten. Vidare tror banken att en lägre kostnadsbas, priskompensation för amerikansk arbetslöshetsskatt och prisökningar i linje med löneinflation ger visst stöd. Trots miljardförvärvet av Paragon Systems, tror Handelsbanken att pipelinen är fortsatt full och att ledningen kommer att sikta på att fortsätta stärka bolagets närvaro i den amerikanska marknaden. Securitas har underpresterat mot större index och nyckelkonkurrenter under de tre senaste månaderna och rabatten uppgår till 5-10 % mot G4S. Det starka kassaflödet ses som attraktivt på en volatil aktiemarknad.
Kurs då rekommendationen gavs:
72,075 kr
Riktkurs:
89 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser