21 % uppsida

Datum: 2010-02-23 12:28

Goldman

Goldman Sachs har uppdaterat sina prognoser och riktkurs för Kinnevik som baseras på investmentbankens analytikers åsikter om underliggande tillgångar, förändringar i marknadspriser och Q4-rapporten. Dessa har visat på ett positivt momentum för Korsnäs. EPS-estimaten har ändrats till 5,31 kronor 2010 (från 2,38 kronor), 9,36 kronor för 2011 (från 6,01 kronor) och 7,55 kronor för 2012 (från 5,92 kronor). De signifikanta ändringarna reflekterar Kinneviks portfölj och ökade utdelningsestimat. Investmentbanken upprepar Köp och deras investeringstes är fortsatt intakt. De största anledningarna till höjningen av riktkursen som skulle innebära en uppsida om 21 % är: 1) Kinnevik är ett attraktiv alternativ för att få exponering gentemot tillväxtmarknader. Mer än 50 % av Kinneviks portföljs intäkter 2008 kommer från dessa. Bolaget avser att öka denna fördelning ytterligare. 2) Goldmans Sachs positiva syn på Tele2 (bankens telekomanalytiker ser 45 % uppsida för Tele2 på tolv månader). 3) Kinneviks NAV-rabatt är för nuvarande 36 %. Banken förväntar sig att rabatten ska minska när bolaget verkställer sin strategi att öka exponeringen mot växande marknader. 4) Kinneviks aktiekurs har med största sannolikhet tekniskt stöd eftersom aktien är inkluderad i MSCI Sweden den 26 februari.
Kurs då rekommendationen gavs:
119,5 kr
Riktkurs:
143,8 kr

Rekommendation från: Goldman Sachs

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser