20 % av bruttovinsten ser ut att försvinna

Datum: 2010-10-07 14:25

Den

Den femtedel av bruttovinsten som kom från Frankrike kommer troligen att försvinna under det tredje kvartalet. Återstoden av verksamheten bör växa med 10-15 %, vilket implicerar att vinsten minskar. Det verkar, enligt Handelsbanken Capital Markets, troligt att ett kostnadsbesparingsprogram är nödvändigt och även med ett sådant program så krävs det mycket fantasi för att inte se en vinstminskning under 2011. Hade det inte varit för den starka kronan så skulle valutaeffekten påverka resultatet negativt med ytterligare 2-3 % under 2011e-12e. Bolaget har mer goodwill än eget kapital och goodwillen härrör från två olyckliga förvärv, MrBookmaker och Maria Bingo. Handelsbanken uppskattar att mer än 50 % av MrBookmakers intäkter kom ifrån Frankrike och Maria Bingo är bingobesvikelse. Givet den nya VD:n och ett troligt sparprogram anser Handelsbanken risken vara hög för att omstruktureringskostnaderna blir stora. Det är fortfarande oklart huruvida detta påverkar utdelningen, men investerare bör vara försiktiga. Rekommendationen är Minska (Öka) och riktkursen sänks till 120 kronor från tidigare 155 kronor (exkl. utdelning). Detta framgår i en analys daterad den 6 oktober.
Kurs då rekommendationen gavs:
121,25 kr
Riktkurs:
120 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser