Den nya tidens räntefond Foto: istockphoto

Den nya tidens räntefond

Publicerad 2017-05-02 08:00:00

Fond Att obligationsfonder faller när räntorna stiger är allmänt känt. Men det finns faktiskt en obligationsfond som kan ge positiv avkastning även i en miljö med stigande räntor.

Ålandsbanken Dynamisk Ränta:

Fonden har möjlighet att röra sig inom ett generöst durationsspann, mellan minus 5 år till plus 10 år.

Detta innebär i praktiken att fonden, till skillnad mot mer traditionella räntefonder, har förutsättningar för att skapa en positiv avkastning även då marknadsräntorna stiger.

Fonden finns tillgänglig hos följande utvalda återförsäljare:

Ålandsbanken
Avanza
Fondmarknaden.se
Nordea
Danske Bank
Nord Fondkommission
Max Matthiessen

Mer information om fonden hittar du här.

Ett för många känt faktum är att obligationsplaceringar förlorar i värde då räntorna stiger. Det gäller såväl statsobligationer som kreditobligationer. En tumregel för hur en obligationsplacering reagerar då räntan stiger är att: För varje 1 procent som räntan stiger så tappar din obligation 3 procent i värde.

Detta betyder att om man ska investera i traditionella obligationer eller i en obligationsfond bör man långsiktigt tro på fallande räntor. Riksbankens prognos är att vi med största sannolikhet istället kommer att få se stigande räntor de närmaste åren och detta scenario gynnar således inte obligationsplaceringar.

Trots att denna information är känd, fortsätter svenskarna att spara och placera betydande delar av sitt kapital i traditionella obligationsfonder.

Obligationsavkastning i stigande räntemarknad

Att åstadkomma en positiv avkastning i den räntemiljö vi nu befinner oss i är en stor utmaning. Många traditionella räntefonder har strikta placeringsreglementen vilket betyder att de har svårt att generera positiv avkastning då räntorna stiger. Risken är istället det motsatta.

–  På Ålandsbanken Kapitalförvaltning är vi övertygade om att det, i dagens komplexa marknadssituation, krävs att man som investerare har stor möjlighet att söka sig till de tillgångsslag som för tillfället har de bästa förutsättningarna att generera avkastning. Vi vill vara aktiva i vår förvaltning och undvika att snegla på index, det kommer långsiktigt att ge resultat till våra investerare, säger Mikael Rosell, räntechef och ansvarig förvaltare för fonden.

Ålandsbanken Dynamisk Ränta förvaltas av Ålandsbankens prisade ränteteam som bland annat förvaltar Ålandsbanken Euro Bond som i år, för fjärde året i rad, valdes till Nordens bästa företagsobligationsfond av Lipper Fund Awards.

Fonden har ett brett investeringsmandat med möjlighet att placera i intressanta ränte- och kreditinstrument globalt. Fonden har dessutom möjlighet att röra sig inom ett generöst durationsspann, mellan minus 5 år till plus 10 år.

Detta innebär i praktiken att fonden, till skillnad mot mer traditionella räntefonder, har förutsättningar för att skapa en positiv avkastning även då marknadsräntorna stiger.

Om du söker en placering med lägre risk som har möjlighet att skapa avkastning även då räntan stiger vill vi rekommendera Ålandsbanken Dynamisk Ränta.

Av: Ålandsbanken